• Kategoria
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Producent
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Gwarancja

     <h3> </h3>
     <h3>ZAKRES I OKRES GWARANCJI NA ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA BMW.</h3>
     <ul>
     <li>Gwarancja jest udzielona na okres 24 miesięcy od daty zakupu części w punktach sprzedaży lub jej montażu w zakładzie ,który zakupił część u Dealera BMW Polska.</li>
     <li>Warunkiem respektowania gwarancji jest przedstawienie Karty Gwarancyjnej i faktury z datą sprzedaży na części numerowane (silnik , skrzynia biegów , przekładnia główna , pompa paliwa wysokiego ciśnienia , turbina , przekładnia kierownicza ) oraz faktury z datą sprzedaży na pozostałe części.</li>
     <li>Gwarancja na oryginalne części i akcesoria nie ma zastosowania w przypadku jeśli wykryte wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w rzeczy samej.</li>
     <li>Upoważnieni do rozpatrzenia reklamacji w ramach gwarancji na części są wyłącznie Dealerzy BMW Polska ,których lista znajduje się na stronie internetowej www.bmw.pl</li>
     <li>Reklamowana część musi być zamontowana w samochodzie . Sprawdzeniu podlega przyczyna wystąpienia usterki części i prawidłowość jej montażu zgodnego z technologią producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie związanych z wadą części reklamacja zostaje oddalona.</li>
     <li>Gwarancja na zespoły elektroniczne (sterowniki elektroniczne , elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu , elementy sytemu bezpieczeństwa biernego) oraz części kodowane może być rozpatrywana wyłącznie gdy były one montowane u Dealerów BMW Polska</li>
     <li>Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Dealerów BMW Polska przy użyciu oryginalnych części BMW zgodnie z zalecaną przez producenta technologią.</li>
     <li>W wypadku uznania reklamacji Dealer BMW Polska dokonuje wymiany części bezpłatnie.</li>
     <li>Żądanie dokonania naprawy powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.</li>
     </ul>
     <h3 class="_mce_tagged_br">GWARANCJA NIE OBEJMUJE</h3>
     <ul>
     <li>Normalnego zużycia eksploatacyjnego.</li>
     <li>Uszkodzeń powstałych na skutek niedochowania należytej staranności podczas użytkowania pojazdu , niewłaściwej i niezgodnej z Instrukcją Obsługi eksploatacji pojazdu, oraz wypadków losowych (kolizje drogowe, pożar, kradzież, włamanie itp.).</li>
     <li>Kosztów standardowej obsługi i czynności regulacyjnych wykonywanych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdów jak również kosztów materiałów eksploatacyjnych.</li>
     </ul>
     <h3>UTRATA GWARANCJI</h3>
     <ul>
     <li>Niewykonanie przeglądów i czynności obsługowych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdu lub nie potwierdzenie tychże w Książce Serwisowej , na fakturze zakupu lub w Karcie Gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji na zamontowaną część lub zespół. Dotyczy to części i zespołów , których kontrolę przewiduje System Przeglądów Technicznych pojazdu.</li>
     </ul>

     back to top
     Filtry